L. hệ

Trường THCS Lương Thế Vinh – TP. Nam Định

cong_truong

Địa chỉ: 84 Phù Nghĩa – Hạ Long – TP. Nam Định

Số điện thoại: 03503649930          

Email: thcs.luongthevinh.ndh@gmail.com

Website: http://thcsluongthevinh.pgdtpnamdinh.edu.vn/