Chi bộ

Danh sách Chi bộ trường THCS Lương Thế Vinh
STT Họ và tên Năm sinh Ngày vào Đảng Ngày chính thức Chức vụ
1 Đỗ Văn Cương 1965 Bí thư

Hiện tại Website đang xây dựng, các dữ liệu sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.