Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Tháng Mười Một 20, 2017 7:26 chiều

 Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 hàng năm là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/11/1982 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

1

Để ngày Nhà giáo Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, Chính phủ quy định, hàng năm từ tháng 10, các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình; kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Giáo viên cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của mình trong xã hội để ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ cao cả của người thầy.

20-11120-113

20-11420-1115

20-112201116

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, giá trị nhân văn của ngày Nhà giáo Việt Nam; tuyên truyền về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, về vai trò, trách nhiệm, những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; những thành tựu ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong 35 năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây; về chính sách đãi ngộ của nhà nước đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giới thiệu, nêu gương, khen thưởng, tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu có nhiều sáng tạo đổi mới, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh về truyền thống tôn sự trọng đạo của dân tộc. Từ đó tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, nhân cách của học sinh, sinh viên từ gia đình…

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”…;  tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục như: thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với nhà giáo, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo dục, nhà giáo tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thăm hỏi các thế hệ nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo…