Khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017

Tháng Tám 2, 2016 3:54 chiều

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

Quyết định 1542/QĐ-UBND ngày 27/7/2016: —->> Tải về