Họp Hội đồng xét TN lớp 9 năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 17, 2016 9:55 chiều

Hôm nay, 16h ngày 17 tháng 5 năm 2016

Tại phòng HĐSP trường THCS Lương Thế Vinh đã triển khai kiểm tra lại hồ sơ, xét TN cho các em học sinh lớp 9 năm học 2015 – 2016, gồm các đồng chí:

– Chủ tịch Hội đồng:      Ông Đỗ Văn Cương                           – Hiệu trưởng

– Phó chủ tịch:                Bà Hoàng Thanh Nga                        – Phó Hiệu trưởng

– Thư ký:                        Ông Trần Văn Biên                               – Thư ký HĐSP

– Các ủy viên:

Bà Nguyễn Phương Liên                   – GVCN Khối 9

Bà Vũ Thị Hương Lan                       – GVCN Khối 9

Bà Nguyễn Thị Hà                             – GVCN Khối 9

Bà Lê Hồng Nga                                – GVCN Khối 9

Bà Hoàng Thị Thắm                           – GVCN Khối 9

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh            – Văn phòng

Bà Trần Thị Tý                                 – Tổ trưởng

Bà Trần Thị Kim Liên                      – Tổ trưởng

Bà Vũ Thị Hồng                                – Tổ trưởng

Bà Vũ Ngọc Lan                               – Tổ trưởng

Kết quả như sau:

– Tổng số học sinh đăng ký dự xét TN THCS: 262 h/s

– Trong đó:

+ Giới tính: Nam: 131 h/s                 Nữ: 131 h/s

+ Số học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: 262 h/s

+ Số học sinh đã học hết chương trình THCS: 262 h/s

+ Số học sinh được hưởng ưu tiên:   9 h/s

+ Khuyến khích:   2 h/s

Số học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THCS năm 2014 – 2015: 0 h/s

Xếp loại tốt nghiệp:

Giỏi:  112 h/s (42,7%)    Khá:  114 h/s (43,5%)    TB:  36 h/s (13,8