Phần mềm tính điểm cho GV và GVCN theo Thông tư 58

Tháng Sáu 1, 2018 7:34 sáng

Đây là một chương trình được thành lập thông qua các hàm trong Excel một cách khá hoàn chỉnh và chính xác. Chính vì vậy chúng ta chỉ nhập một số dữ liệu có liên quan đến cá nhân, môn học , lớp học, điểm trung bình HK. Ngoài ra chúng ta không được nhập các số liệu khác ( số liệu mang tính chất thống kê, tính toán) Vì những số liệu này đã được hệ thống theo kết quả điểm của học sinh khi chúng ta nhập

bia_500

Link tải về:

http://www.mediafire.com/file/08puy2haj9jcoau/TINHDIEMTHEOTHONGTU58.xls/file