Kết quả khảo sát kỳ II lớp 9 năm hoc 2015-2016

Tháng Tư 30, 2016 6:44 sáng

MÔN TOÁN:

TT  Trường THCS Tổng
Số HS
Số HS
Khảo sát
Số bài
trên TB
 Tỉ lệ % Xếp thứ
1 Quang Trung 79 40 40 100 1
2 Trần Đăng Ninh 300 150 149             99,33 2
3 Phùng Chí Kiên 284 142 132             92,96 3
4 Trần Bích San 107 54 49             90,74 4
5 Lê Đức Thọ 129 65 58             89,23 5
6 Hàn Thuyên 263 132 116             87,88 6
7 Lương Thế Vinh 263 132 115             87,12 7
8 Lộc An 28 14 12             85,71 8
9 Hoàng Văn Thụ 204 102 85             83,33 9
10 Tô Hiệu 48 24 20             83,33 9
11 Mỹ Xá 126 63 49             77,78 11
12 Lý Tự Trọng 168 84 64             76,19 12
13 Tống Văn Trân 133 67 50             74,63 13
14 Lộc Hoà 71 36 26             72,22 14
15 Lộc Vượng 79 40 28             70,00 15
16  Nam Phong 130 65 43             66,15 16
17 Lý Thường Kiệt 118 59 29             49,15 17
18 Lộc Hạ 46 23 11             47,83 18

MÔN NGỮ VĂN:

TT  Trường THCS Tổng
Số HS
Số HS
Khảo sát
Số bài
trên TB
Tỉ lệ % Xếp thứ
1 Lộc An 28 14 14 100 1
2 Mỹ Xá 126 63 63 100 1
3 Trần Đăng Ninh 300 150 150 100 1
4 Tô Hiệu 48 24 24 100 1
5 Lê Đức Thọ 129 65 64 98,46 5
6 Phùng Chí Kiên 284 142 139 97,89 6
7 Lương Thế Vinh 263 132 129 97,73 7
8 Tống Văn Trân 133 67 64 95,52 8
9 Quang Trung 79 40 38 95,00 9
10 Hàn Thuyên 263 132 124 93,94 10
11 Hoàng Văn Thụ 204 102 95 93,14 11
12 Lý Tự Trọng 168 84 77 91,67 12
13 Lộc Hoà 71 36 33 91,67 12
14 Trần Bích San 107 54 49 90,74 14
15 Lý Thường Kiệt 118 59 50 84,75 15
16  Nam Phong 130 65 54 83,08 16
17 Lộc Vượng 79 40 32 80,00 17
18 Lộc Hạ 46 23 16 69,57 18

BÀI TỔNG HỢP:

TT  Trường THCS Số HS Số HS
Khảo sát
Số bài
trên TB
Tỉ lệ % Xếp thứ
1 Trần Đăng Ninh 229 115 115 100 1
2 Lộc Hoà 71 36 35 97,22 2
3 Phùng Chí Kiên 284 142 135 95,07 3
4 Tô Hiệu 48 24 22 91,67 4
5 Lương Thế Vinh 263 132 115 87,12 5
6 Hàn Thuyên 263 132 106 80,30 6
7 Lý Thường Kiệt 118 59 46 77,97 7
8 Lê Đức Thọ 129 65 50 76,92 8
9 Tống Văn Trân 133 67 49 73,13 9
10 Lộc An 28 14 10 71,43 10
11 Mỹ Xá 126 63 41 65,10 11
12 Lộc Vượng 79 40 26 65,00 12
13 Lý Tự Trọng 168 84 53 63,10 13
14 Hoàng Văn Thụ 204 102 62 60,78 14
15 Quang Trung 79 40 24 60,00 15
16 Trần Bích San 107 54 32 59,26 16
17 Lộc Hạ 46 23 13 56,52 17
18  Nam Phong 130 65 30 46,15 18

XẾP CHUNG

Stt Trường THCS Xếp thứ các bài khảo sát Xếp chung
Toán Văn Tổng hợp Tổng 03 môn
1 Trần Đăng Ninh 2 1 1 4 1
2 Phùng Chí Kiên 3 6 3 12 2
3 Tô Hiệu 9 1 4 14 3
4 Lê Đức Thọ 5 5 8 18 4
5 Lương Thế Vinh 7 7 5 19 5
6 Lộc An 8 1 10 19 5
7 Hàn Thuyên 6 10 6 22 7
8 Mỹ Xá 11 1 11 23 8
9 Quang Trung 1 9 15 25 9
10 Lộc Hoà 14 12 2 28 10
11 Tống Văn Trân 13 8 9 30 11
12 Trần Bích San 4 14 16 34 12
14 Hoàng Văn Thụ 9 11 14 34 12
13 Lý Tự Trọng 12 12 13 37 14
15 Lý Thường Kiệt 17 15 7 39 15
16 Lộc Vượng 15 17 12 44 16
17  Nam Phong 16 16 18 50 17
18 Lộc Hạ 18 18 17 53 18

Tin khác