Nghỉ 30/4 và 1/5

Tháng Tư 28, 2016 7:57 sáng

Các trường THPT, THCS và các TTGDTX nghỉ 3 ngày từ thứ bảy đến hết thứ hai (từ 30/4/2016 đến 02/5/2016)

Công văn đính kèn:  CV 432