but

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa

Link tải về: http://www.mediafire.com/download/am0j4pwnm4vfyn1/TeamViewer_Setup_vi.exe   GIỚI THIỆU TeamViewer kết nối đến bất kỳ máy tính hay máy chủ nào trên khắp thế giới trong vài giây. Bạn có thể điều khiển máy tính của đối tác từ xa như thể…