Vua Hung gio to

CV 186 về việc nghỉ Giỗ tổ và kỷ niệm 30-4

Thực hiện công văn số 262/UBND –NC ngày 14 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương và kỷ niệm Chiến thắng 30-4…