bia_500

Phần mềm tính điểm cho GV và GVCN theo Thông tư 58

Đây là một chương trình được thành lập thông qua các hàm trong Excel một cách khá hoàn chỉnh và chính xác. Chính vì vậy chúng ta chỉ nhập một số dữ liệu có liên quan đến cá nhân, môn học…
but

Phần mềm nhập danh sách điểm cho HSG cấp trường

Đây là một chương trình được thành lập thông qua các hàm trong Excel một cách khá hoàn chỉnh và chính xác. Chính vì vậy chúng ta chỉ nhập một số dữ liệu có liên quan đến cá nhân, môn học…
but

Phần mềm vẽ hình Toán không cần cài đặt

Phần mềm này sử dụng rất thuận tiện: Sau khi vẽ hình xong có thể copy vào trang giáo án hoặc copy vào Side của bài giảng trình chiếu rất tốt. Các bạn dùng thử và cho ý kiến nhé !  Link tải…